Тээврийн хэрэгсэл

http://www.auto.nots.mn

Тээврийн хэрэгсэл 1

http://www.auto.nots.mn

Тээврийн хэрэгсэл 2

http://www.auto.nots.mn

 

Тээврийнхэрэгслийнтөрөл

Техникийнүзүүлэлт

Тооширхэг

Даац (тн)

Урт (м)

Өргөн (м)

Хүндоврыначааныавтомашин

1

Нордчирэгч

50

13

2.5

1

2

ISUZU чирэгч

25

12

2.45

1

3

HINO

20

12

2.45

2

4

DAEWOO

30

12/13

2.45

8

дээш