Тээврийн хэрэгсэл

http://www.auto.nots.mn

Тээврийн хэрэгсэл 1

http://www.auto.nots.mn

Тээврийн хэрэгсэл 2

http://www.auto.nots.mn

 

 

Тээврийнхэрэгслийнтөрөл

Техникийнүзүүлэлт

Тооширхэг

Даац (тн)

Урт (м)

Өргөн (м)

Шланзчиргүүл

5

Контейнерийнзориулалтынчиргүүл

25

12

2.45

6

6

Японтэвштэйчиргүүл

20

11

2.3

4

7

Trailer

25/60

9/17

2.80/3.20

2

дээш