Тээврийн хэрэгсэл

http://www.auto.nots.mn

Тээврийн хэрэгсэл 1

http://www.auto.nots.mn

Тээврийн хэрэгсэл 2

http://www.auto.nots.mn

 

Тээврийнхэрэгслийнтөрөл

Техникийнүзүүлэлт

Тооширхэг

Даац (тн)

Урт (м)

Өргөн (м)

Автокран

10

Мазкран

10

12м сунана

2

11

Zoomlionкран

25

39.2 м+8

1

12

XCMG кран

20

31.6м+8.3

1

13

Zoomlionкран

12

29га+6га

1

дээш