Тээврийн хэрэгсэл

http://www.auto.nots.mn

Тээврийн хэрэгсэл 1

http://www.auto.nots.mn

Тээврийн хэрэгсэл 2

http://www.auto.nots.mn

 

Тээврийнхэрэгслийнтөрөл

Техникийнүзүүлэлт

Тооширхэг

Даац (тн)

Урт (м)

Өргөн (м)

Багаоврыначааныавтомашин

14

KIA BONGO

1

2.9

1.8

1

15

KIA FRONTIER

1

3

1.8

2

дээш